Workflow

Workflow Nedir?

İş hayatı içerisinde en çok duyulan kelimelerden olan Workflow Türkçede iş akışı anlamına gelmektedir. Türkçe karşılığı ile birlikte de zaman zaman kullanılıyor olsa da evrensel olarak kabul edilmiş olan workflow terimi herhangi bir kurum ya da kuruluşun ortaya koyduğu faaliyetlerin belirli bir düzen ve planlama içerisinde devam etmesini içermektedir. Daha çok iş hayatının en çok ihtiyaç duyduğu alanlar olan transfer işlemleri, belge ve evrak işlemleri gibi konularda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. İçerisinde şirketin tüm katılımcılarının bulunacağı şekilde takımlar, projeler ya da üst alt ilişkileri halinde işleyişler barındıran workflow sistematik bir şekilde gerçekleştiği takdirde başarılı sonuçlar verecektir.

Workflow ile İlgili Bilinmesi Gerekenler

İş akışı süreçlerinin pek çok firma tarafından biliniyor olması bu firmaların benzer başarı seviyelerine ulaşmamaları sebebiyle yeterli olmadığı anlamına gelmektedir. Firmalar arasındaki farklılıkların oluşmasını sağlayan kısımlar ise belli başlı bazı noktalar olmaktadır. Workflow kendi içinde barındırdığı bölümler sayesinde çok daha etkili bir şekilde kullanılabilmektedir. Bunlar arasında ilk dikkat edilmesi gereken konu iş akışına etki eden tüm unsurların planlarının yapılması ve bunların bir takvim içerisine yerleştirilmesinin sağlanmasıdır. Ardından yapılmış olan bu planlara uygun olacak şekilde tüm teknolojik, mekanik veya manuel sistemlerin çalışabilir ve kullanılabilir olmasına da dikkat etmek gerekmektedir. İş akışının sorunsuz bir şekilde çalıştığı tespit edilirse bu durumda yapılan çalışmaların verimlerini kısa sürede almak mümkün olacaktır.

Workflow için Neler Gerekir?

Şirketlerin Workflow sistemlerini kullanması onların daha verimli çalışmalar ortaya koyması için anlamlı sonuçlar doğuran adımlar olmaktadır. Ancak bu iş akışı süreçlerinde kullanılacak olan araçların da sistemin işleyişine uygun yapıda olması sağlanmalıdır. Öncelikle şirketlerin iş akışı süreçlerine dahil edecekleri bilgi, eşya ve enerji gibi tüm kaynaklarını hazır halde bulundurmaları gerekir. Böylece iş akış sürecinin bir aşaması için gerekli olan özellikler karşılanmış olur. Buna ek olarak iş akışı süreçlerinin kontrolünün ve denetlenmesinin yapılacağı insan ya da makine gücünün de hazır halde bulundurulması gerekmektedir. Bu araçlar hazır bulunduğu takdirde gerekli adımlar atılarak verimi artırmaya yönelik çalışmalar kusursuzca yapılabiliyor.

Add Comment