Grafik Raporlama

Grafik Raporlama

İşletmeler için grafik, bir olayı, niceliği ya da niteliği farklı yönlerden veya tarihlerden bakarak açıklamaya yarayan görsel anlatma biçimidir. Sık sık veriler arası karşılaştırma ya da bir verinin zaman içerisindeki değişimini inceleme grafik üzerinden yapılır. Grafik çeşitleri en temel düzeyde, şekil ya da resim grafiği, çizgi grafiği, sütun grafiği ve pasta grafiği olmak üzere ayrılırlar. İsimlerinden de anlaşılabileceği gibi her bir grafiğin kendine özgü bir biçimi ve işlevi vardır.

Grafikler  temelde sisteme girilen datadan yani veriden anlamlı bir bütün çıkarma işlemidir. Bu işlem sırasında istenen çıktıya ulaşılana dek alınan yol ile ayrıntılı grafik açıklamaları raporda sıralanır. Üstelik sistem kullanıcılara raporu farklı şekillerde görme ve yorumlama şansı sunmaktadır yani grafiklere farklı açılardan yaklaşılabilmektedir. Bu yolla iş yaşamında zaman, para ve işgücünden tasarruf edilmiş olur.

Octopod sayesinde bir kaç tık ile Grafik raporlar oluşturabilir bu raporları istediğiniz grafik tipine çevirerek kullanıcılar için özel Dashboard lar oluşturabilirsiniz.

Bu sayede daha anlaşılır ve kolay analiz edilebilir raporlara ve bilgilere sahip olur, işletmeniz için daha hızlı ve kolay kararlar alabilirsiniz.

Add Comment