Erp ve Özel Yazılım Projelerinde Başarı

1949 yılında yapılan en büyük gaflardan biri, Popular Mechanic dergisinin, “gelecekteki bilgisayarların ağırlığının 1,5 tondan daha ağır olmayacak” gafıdır belki derken 1977 yılında Digital Equipment dergisi daha büyüğünü yaparak, “herkesin evinde bir bilgisayarın olmasını gerektirecek bir neden göremiyorum” demiştir.

ERP proje başarıları

1977 yılından günümüze kadar teknolojik açıdan ne kadar ivme kazandığımız hepimiz tarafından bilinmekte ve bu ivme hızla devam da etmektedir. Teknolojinin hızla gelişimini takiben yazılım ihtiyaçları saptanabilmiş ve gereksinimler konusunda da aynı ivme ile talep artışı gerçekleşmiştir. Talebi karşılayabilmek için hızlı hareket etmek gerekliliği de kaçınılmazdır. Fakat son zamanlarda özel yazılım projelerinde mutsuz müşteri sayısında artış görünmektedir ve bu artışın en büyük nedeni sektörü bilmemek, alanı tanımamaktır. Temel olarak sektöre hakim olamamak, bilememek, müşteri sektörü, alanı konusunda gerekli donanıma sahip olmamak neticesinde, müşteri tarafından yapılan yatırım, birlikte harcanılan onca zaman sonunda sonuç, hayal kırıklığı olmaktadır.

Bir projede başarının sağlanabilmesi için altın kural, işi iyi bilmekle başlar. Yapılacak işin ve amaçlarının bilinmemesi, tüm projenin başarısızlığını sağlayacak en büyük etkenlerdir.

Yapılacak işi ve amaçlarına hakim olduğumuzu düşünürsek ERP dediğimizde hedeflenmesi ve bilincinde olunması gereken gerçekler nelerdir ?

1. ERP çözümleri tak çalıştır yazılımlar değildir.

2. ERP implementasyonları asla birbirlerine benzemezler, tıpkı aynı sektörde iş yapan iki işletmenin birbirlerine benzememeleri gibi

3. ERP projesi IT değil, iş yönetimi projesidir. 4. 0 mükemmellik hedeflenmemelidir.

5. ERP projelerinde implementasyon çalışmaları asla bitmez, daima gelişim gösterir.

Pekala özel yazılım projelerinde mutsuz müşteri olgusunu nasıl yok edebiliriz ?

1.Öncelikli olarak daha öncede hassasiyet ile üzerinde durduğum şirket ihtiyaçlarının ve beklentilerinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir.

2.Şirket yönetimi proje sürecine dahil edilmeli, proje ekibi konusunda maksimum hassasiyet gösterilmelidir.

3.Analizler sonrasında uygun proje seçimi yapılmalıdır.

Uygun proje seçimlerinde ise kalite anlayışı, süreklilik, iş yapma biçiminin şirket ile uyumu, bugünkü ihtiyaçların karşılanması yanı sıra gelecekteki muhtemel ihtiyaçlara da cevap verebilecek olması konuları temel unsurları oluşturur.

4. Beklentilerin karşılanması, yazılımın esnekliği, fonksiyonelliği, yeterliliği, yeniliklere karşı direnci, kullanışlı ara yüzleri, bakım ve destek için büyük ve uzman ekiplere ihtiyaç duymaması, esnek raporlama imkanı, veri alış veriş özellikleri.

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız unsurları dikkate alarak projeye başlamak ve proje sürecini devam ettirmek, başarıyı, mutlu müşteri portföyünü, müşteri tarafında yatırım karlılığını beraberinde getirecektir. Unutmayalım ki “Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil.”

Add Comment