tr-TR

ERP ya da MES  

Üretim işletmelerinde, planlama ve kontrol en çok karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. ERP kullanan ya da yatırım kararı alan şirketlerde, planlama ve kontrol (PPS), ileri düzey planlama ve çizelgeleme (APS), üretim yönetim sistemi (MES) çözümlerine ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Industry 4.0 gerçeği

Industry 4.0 terimi, gelecekte, endüstriyel operasyon ve çalışmaların üzerinde üretim ve lojistik gibi süreçlerin etkisinin ne kadar önemli olacağını bize göstermekte. Fiziksel üretim dünyası ile dijital planlama dünyası arasındaki etkileşim, tüm operasyonlarda otomatik kontrolü ve şeffaflığı beraberinde getirecek. Malzeme ve makine arasındaki iletişim, mamül ürüne giden en uygun yolu bağımsız bir şekilde bulacak. Amaç daha verimli bir çalışma ve üretim. Üretimde planlanan ve gerçekleşen değerler anlık olarak takip edilerek, olası sapmalarda hızlı tepki ve düzeltmeler otomatik olarak yapılabilecek. Bunun yanında, kaynak kapasitelerindeki eksiklikler, ikame malzemeler, duruşlar, verimlilik parametre ayarları dikkate alınacak. Aynı zamanda, olası kalite problemlerinin önceden belirlenmesinde kontrol mekanizmaları oluşturulacak.

 

Uygulama sorunları

ERP sistemleri, kurumsal yönetim seviyesinde, planlama ve kontrol merkezi olarak yerini korumaktadır. Ancak, çoğunlukla MRP II mantığı ön plana çıkarılmıştır. Bu ardışık planlama kavramı, sabit işlem süresini ve sonsuz kapasite kullanımını dikkate alır. Planın yürütülebilmesi, ikinci bir kontrol sonrasında gerçekleşir. Ancak bu plan fili durumdan yine de farklılık gösterir. Fiili durumun planlamaya etkisinin anlık olarak takip edilmesi hatta yeniden planlama, mevcut ERP sistemlerinin çalışma yapısı içerisinde oldukça karmaşık bir şekilde sunulur.

MRP II’de olan bu kısıt, İleri Planlama ve Çizelgeleme (APS – Advanced Planning & Scheduling) çözümlerinin kullanılması ile aşılabilir. APS, ilgili planlama parametrelerini (kapasite, malzeme yeterlilik gibi) ve gerçek planlama için sezgisel (heuristic) optimizasyon metodu gibi akıllı algoritmaları kullanır. APS mantığı üzerinde ERP sistemlerinin dönüşümü, mevcut data modeli ve altyapısı dikkate alındığında, kısa vadede Industry 4.0 ile gelen ihtiyaçları karşılaması açısında pek mümkün görünmemekte. MES çözümlerinin ERP/PPS çözümlerine oranla bu alanda ihtiyaçlara daha fazla cevap verdiği yapılan araştırma sonuçları ile ortaya çıkıyor. (Grafik 1)

 

Grafik 1 : ERP/PPS ve MES sistemlerinin karşılaştırılması

MES çözümlerinin uygulanmasında farklı senaryolar

Şirketler, Industry 4.0 gereksinimlerini karşılamak ve APS ile daha hızlı ve gerçek planlama yapmak amacıyla MES sistemlerini kullanmak istediklerinde karşımıza farklı senaryolar çıkmaktadır. (Grafik 2)

Grafik 2 : ERP ve MES sistemlerinin kullanımında alternatif modeller

İlk senaryoda, bağımsız MES çözümü, kurumsal yönetim seviyesindeki ERP çözümü ile süreç kontrol arasındaki bağlantıyı oluşturur. Bu durumda MES, üretim planlama ve kontrolüne odaklanmaktadır. İkinci senaryoda ise, APS mantığı ile üretim planlama ve kontrol ERP sistemi içerisinde yürütülmektedir. Bağımsız bir MES çözümü olmayan bu modelde, MES fonksiyonlar ERP sistemi ile entegre bir şekilde çalışmaktadır. Üçüncü senaryoda ise, tüm üretim süreci MES fonksiyonları ile yürütülmektedir. ERP sistemlerinin uygulama alanı sipariş işleme ve finans fonksiyonları ile sınırlıdır.

Hangi senaryonun uygulanacağı, işletmelerin üretim yapısı, BT yapılanması ve ERP kullanım stratejisine bağlıdır. MES yatırım kararında öne çıkan soru, mevcut ERP sisteminin gelecekte kullanılması ile ilgilidir. Bu durumda MES kararında entegrasyon özellikleri ön plana çıkmaktadır. Entegre MES fonksiyonları içeren çözümler pazarda bulunmakla beraber, ihtiyaçlara cevap verme konusunda soru işaretleri mevcuttur. (Senaryo 2) Üreticilerin çoğu bu eksikliklerini iş ortağı çözümleri ile giderme yoluna gitmektedir. Bu durumda karşımıza çıkacak sorun ise, entegrasyon yeteneği, destek ve güncellemedir.

Sonuç

Üretim planlama ve kontrolün ERP içerisinde ya da bağımsız MES çözümü ile yapılması kararında, işletmenin günümüzde ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilmesi açısından MES çözümünün pazardaki konumu, istikrarı ve bağlı olarak geliştirme stratejisi ile destek önemli bir yer tutmaktadır. ERP sistemleri verilerin saklanması ve işlenmesi anlamında bir iskelet oluştururken, bu verilerin gerçek zamanlı olması MES çözümünün kabiliyetleri ile mümkündür.

 

 

İş yazılım alanında bu ve benzer makale ve raporları www.trovarit.com.tr adresinde yer alan “Download Center” bölümünde bulabilirsiniz. TROVARIT, 15 yıllık tecrübesi ve 6 ülkedeki faaliyetleri ile şirketlere iş yazılımları (ERP,CRM,MES gibi) seçim ve değerlendirme süreçlerinde profesyonel ürün ve hizmetler ile destek vermektedir.

 

 


ERP ya da MES   ile Benzer Yazılar

Octopod’dan Sinerji Hareketi
Barındığı özellikler ile her boyutta şirketi özel yazılım ile buluşturan, kod yazmanın; geliştirme süresi, personel, yüksek bedeller gibi dezavantajlarını ortadan kaldıran Octopod, Türkiye’nin yazılım…
Erp ve Özel Yazılım Projelerinde Başarı
1949 yılında yapılan en büyük gaflardan biri, Popular Mechanic dergisinin, “gelecekteki bilgisayarların ağırlığının 1,5 tondan daha ağır olmayacak” gafıdır belki derken 1977 yılın…
Workflow
Workflow Nedir? İş hayatı içerisinde en çok duyulan kelimelerden olan Workflow Türkçede iş akışı anlamına gelmektedir. Türkçe karşılığı ile birlikte de zama…
Adres
  • Barbaros Mah. Palladium Tower No:42 Kat:10
    Ataşehir/ İstanbul
İletişim
Harita